FLY’veren 2021: Fly menighedsråd

FLY MENIGHEDSRÅD


Fly Sogn udgør sammen med Vridsted, Vroue, Iglsø og Sdr. Resen sogne Vestfjends Pastorat. Der bliver i løbet af året holdt mange arrangementer i sognene – og vi er alle velkomne til at deltage i arrangementerne rundt i Vestfjends Pastorat.
Vi nyder, at vi igen kan invitere til arrangementer i kirken, og ikke mindst at der ikke er begrænsninger på antal deltagere i kirkelige handlinger – vi forsøger os med nye tiltag: der arrangeres salmesangsaftener, hvor vi synger nye, nyere og måske ikke så kendte salmer med ledsagelse af kirkesanger og organist – og ikke mindst præsten, der fortæller om salmerne. Vi har afholdt 1. salmesangsaften, og vi gentager det – så følge med i kirkebladet, på vores hjemmeside vestfjendspastorat.dk og på Facebook.
Når Fly’veren udkommer har I måske observeret konfirmandernes besøg i Fly Kirke – alle 5 kirker i pastoratet bliver besøgt i løbet af konfirmandundervisningen, så ingen kirker er fremmede for konfirmanderne.

• Vi afholder også gerne andre musikalske arrangementer. Allerede 18. november holder Flemming Baade et musikalsk foredrag om John Mogensen – husk tilmelding!
• Efterårets sidste arrangement er søndag den 28. november, 1. søndag i advent, hvor vi tænder kirkens juletræ, hygger os med æbleskiver m.m., Vi regner med Julemandens hjælp, så der kan deles godteposer ud til alle børnene.
• Vi skal også på sogneudflugt i 2022 – mere herom i kir-kebladet – men det bliver i august/september 2022.
• Der er gang i Babysalmesang – som denne gang holdes i Vridsted kirke – næste forløb kan blive i Fly!
• Vi har også i 2022 planlagt Skærtorsdagsnadver i kirken – og vi håber, vi bliver mange.
• Vi har nogle faste arrangementer i Fly Kirke: Gospel for konfirmanderne er en tradition –Det er stadig Rune Herholdt med band, der underviser årets konfirmander, så de er klar til – sammen med bandet – at give koncert om aftenen. For de konfirmander, der skal konfirmeres i 2022, finder Gospeldagen sted 28. januar 2022. Vi håber, forældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede dukker op i kirken til den afsluttende gospelkoncert.

Derudover vil I kunne opleve forskellige musikalske indslag til gudstjenesterne i alle 5 kirker i pastoratet, og der vil være minikonfirmandafslutning og dåbsjubilæum for de 5-årige, koncerter og foredrag i kirkerne.
Ca. hver tredje søndag er der gudstjeneste i Fly Kirke – de øvrige søndage er vi velkomne til at besøge en af pastoratets andre kirker – der er mulighed for Kirketaxi, som bestilles dagen før på telefon 9753 5311.

Forslag til arrangementer i kirken modtages gerne, så tag fat i en af os fra Menighedsrådet – vi vil altid gerne høre jeres ønsker – det er jo jeres kirke!