FLY’veren 2021: Flagkomité

FLY FLAGER

Fly Borgerforening har udpeget sin flagkomité til på byens vegne at forestå flagningen ved byens tre indfaldsveje.
For at dette kan virke er det nødvendigt, at I alle er med til at fortælle komitéen om naboer/venner/pårørende, der bør hædres med flagning, idet hverken borger-forening eller komité har styr på alle anledninger. Kontakt en i komitéen via tele-fon. Hvis man ikke ønsker sin ”dag” markeret med flagning, vil dette selvfølgelig blive respekteret, blot man underretter flagkomitéen herom.
Der har i 2020 og 2021 været en ret kraftig nedgang i antallet af byflagninger, der stort set er halveret, men det skyldes måske (- som så meget andet) coronaepidemien.
Lad os hjælpe hinanden med at huske på byflagningen.
Kontakt komitéen, og vent ikke på at naboen (måske) gør det.
Kontaktinformation på komitéens medlemmer står i foreningsnøglen.

Der tilstræbes flagning i følgende anledninger:

• Runde fødselsdage, 50, 60, 70, 75, osv.
• Dåb, konfirmation, bryllup, sølv-guld osv.
• Begravelser og bisættelser fra Fly kirke af personer med tilknytning til byen.
• Dimission
• Byfesten i Fly