FLY’veren 2021: Pumptrack-banen

Pumptrack-banen

Som en del af eventyrhaven etableres der et mountainbike spor der omkranser hele haven og for dem som har fulgt en lille smule med i arbejdet er det tydeligt at der er blevet flyttet meget store mængder jord allerede.
Meningen med sporet er at man uden erfaring skal kunne køre sporet sammen med børn, men at det stadig skal være udfordrende for øvede. Som en vigtig del etableres der en cykel legeplads i et afgrænset område, hvor børn og barnlige sjæle kan ha det sjovt og samtidig lære kunsten at balancere på en cykel.
Den første arbejdsdag blev afholdt den i juni hvor målet var at få etableret broerne. Broerne er vigtige så alle uhindret kan gå fra sportspladsen eller skomagerstien ind i haven. Den 19. juni blev al jorden flyttet og grundelementerne på sporet etableret.

Anders Fallesen, en af Danmarks bedste spor-byggere, kom og hjalp med at placere de forskellige bakker så vi er sikre på at banen bliver sjov at køre på.
Henover sensommeren har jorden ”sat sig” og vi er nu klar til næste del af arbejdet. I ugen efter efterårsferien starter vi op igen, hop og forhindringer skal ”Shapes” det vil sige have sin endelige form og så skal der lægges et kørelag af knust beton, så sporet kan tåle at blive kørt på.
Når kørelaget er lagt mangler vi stadig at etablere Cykel lege-pladsen samt de mere specielle elementer, men det skal først besluttes hvad det skal være senere (cykel vipper eller lignende).

Har du lyst til at høre mere om sporet eller være med til at hjælpe med at etablere sporet, er du velkommen til at møde op når der bliver annonceret arbejdsdage – har du lyst til at være en del af gruppen er du velkommen til at kontakte Mads Frederiksen eller Mads Nejsum.

På pumptrackbane-gruppens vegne Mads Frederiksen, Fly Eventyrhave

Pumptrackbanen i Fly Eventyrhave har mange brugere – og det går stærkt! Husk cykelhjelm og din sunde fornuft, når du suser banen igennem. God fornøjelse!