Referat fra Fly Vandværks generalforsamling, 2. Marts 2022

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2021
4. Budget for 2022
5. Valg af medlemmer & suppleant til bestyrelsen
6. Valg af 2 revisorer samt revisior suppleant
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Hans Kristensen valgt som dirigent

Dirigenten Hans Kristensen konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i forhold til vedtægterne

2. Formandsberetning

Aktiviteter og emner i 2021
1. Sløjfning af Brandhaner
2. Hegn omkring ny boring
3. Nyt LER system
4. Almindelig/ualmindelig vedligehold
5. Vandkvalitet
6. BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder ) skal beskytte drikkevandet. Det er nærområder omkring vandværksboringer, hvor der vurderes at være et særligt behov for grundvandsbeskyttelse på grund af risiko for, at eventuel forurening hurtigt kan nå drikkevandet.]

3. & 4. Regnskab og budget 2021

Godkendelse af regnskab og budget?
Dirigenten Hans Kristensen konstaterede at Regnskab og budget blev godkendt af
generalforsamlingen.

Priser 2022

 • 60 kr/år – Måler leje
 • 500 kr/år – Fast Afgift

Vandpris

 • 2,60 kr/m3 (0-300 m3/år)
 • 2,10 kr/m3 (300+ m3/år)

Alle priser er excl. moms

Generalforsamlingen godkendte prissætningen.

Budget 2022 ved 40.000 m3/år 2,61kr/m3

 • 38% Strøm
 • 29% Reparation og Vedligehold
 • 24% Vand analyse
 • 7% Kloakbidrag
 • 2% Leje

5. Valg til bestyrelsen

 • Mads Frederiksen, Formand
 • Modtager ikke genvalg: Ernst Hedegaard, Medlem
 • På Valg: Børge Dam, Kasserer & Vandværksbestyrer, Valgt
 • På valg: Hans Kristensen, Valgt
 • På valg: Mads Nejsum, suppleant, valgt

Hans Kristensen blev valgt til bestyrelsen uden modkandidat Mads Nejsum blev valgt som suppleant uden modkandidat

Bestyrelsen 2022

 • Formand: Mads Frederiksen
 • Kasserer & Vandværksbestyrer: Børge Dam
 • Hans Kristensen
 • Suppleant: Mads Nejsum

6. Valg af Revisorer

 • Beierholm, Revisor
 • Bent Visby, Revisor
 • Laust H Madsen, Revisor suppleant

Dirigenten Hans Kristensen konstaterede at alle revisorer modtager genvalg.

7. Indkomne forslag

Dirigenten Hans Kristensen konstaterede at der ikke var indkomne forslag.

8. Eventuelt

Tak for i aften Dirigenten Hans Kristensen takkede alle for fremmødet

Referatet er gennemlæst og godkendt

Fly den 6.marts 2022

Skrevet af dirigent og referent Hans Kristensen