Oplæg til sammenslutning af foreningerne Fly Aktive Kvinder og Fly Borgerforening

Fly har traditionelt haft to stærke foreninger, som over årene har oparbejdet stærke traditioner omkring afholdelse af få, men gode og velbesøgte arrangementer.

Hvorfor lægge foreningerne sammen?

Begge foreninger har deres oprindelse i et landsbymiljø præget af mange gårde og landbrug, men over årene har den almene strukturændring, som har præget hele Danmark, også ramt vores by. I dag arbejder de fleste således ikke i og omkring Fly, men finder beskæftigelse længere væk. Det er ikke nemt at passe en presset hverdag og samtidig binde sig for flere år i en foreningsbestyrelse. Alligevel har de to foreninger formået at afholde et stort set uændret antal arrangementer, dog har der efter Coronaens afslutning været en afmatning, men det skal ikke afholde os fra at afholde vores traditionsrige fester og sammenkomster.

Over de sidste 10 år er kravene til organiseringen og administrationen af foreningerne til gengæld blevet skærpet betydeligt – det drejer sig bl.a. om krav til CVR-registrering, digitale regnskaber der skal godkendes af banker og identifikation af bestyrelsesmedlemmer hvert år. Vi har gennem de sidste 5-10 år klaret os ved at hjælpe hinanden, men med hvidvaskreglerne er det blevet meget svært.

Derfor er forslaget at FAK og Borgerforeningen slår sig sammen under én fælles forening, på samme måde som eksempelvis Stoholm Idrætsforening har en fodbold-afdeling og en håndboldafdeling. Hver forening bibeholder sin egen identitet, men man behøver kun at aflevere ét regnskab, i stedet for at 15 mennesker skal identificere sig overfor banken, er det nu kun 5 (eller hvor mange man enedes om). Det er blevet nævnt at man kan sammenligne det med det tidligere lokalråd, men nu med regnskabsansvar.

Smider vi alle traditioner ud med badevandet?

Nej – intentionen er at fastholde vores traditioner og formålsparagraffer, vi behøver altså ikke lave en mindetavle over FAK eller Borgerforeningen – de to foreninger skal stadig lave gode og mindeværdige aktiviteter for borgerne i Fly.

Vi vil til gengæld gerne støtte nye forslag til aktiviteter som kommer borgerne i Fly tilgode, uanset om det er en tur til Besættelsesmuseet i Skive, et foredrag med Preben Elkjær eller kaffe og kortspil til seniorerne.

Hvordan med økonomien?

I Fly har foreningerne de sidste 20 år heldigvis altid haft en god økonomi, men har som regel altid overleveret kasserne med flere penge end der var. Specielt FAK har gennem årene opbygget en kapital, der naturligvis også efter en sammenlægning skal bruges til FAK’s aktiviteter. Dette er også den model, der anvendes i dag i forhold til Fly Eventyrhave, der har sin egen konto under Borgerforeningen, som de aktive i dét projekt, disponerer over.

En del af det fremtidige formål må være at tjene penge på nogle aktiviteter, som vi kan bruge på andre aktiviteter, hvordan er endnu ikke afgjort, men det er klart at en stor aktivitet som Byfesten gerne skulle give et overskud, som kan finansiere aktiviteter som blandt andre, fastelavn og påske.

Hvad skal der så ske nu?

Der er ikke lavet en komplet køreplan, men der er dog nogle åbenlyse emner der skal beskrives:

1. Godkendelse af sammenlægningen

De involverede foreninger skal på hver sin generalforsamlinger (og ekstra ordinære generalforsamlinger) godkende at foreningerne skal sammenlægges.
Skulle FAK’s generalforsamlinger godkende forslaget, vil det være en betinget godkendelse af sammenlægningen. Først når Borgerforeningen eventuelt på deres generalforsamlinger i august og september ligeledes beslutter at tilslutte sig en sammenlægning kan arbejdet starte.

2. Udarbejdelse af fælles værdigrundlag for den nye forening

Når begge foreninger har tilsluttet sig skal der udarbejdes ny formålsparagraf og nye vedtægter. Den nye forening får en stiftelsesdato og bestemmer sig for dato for generalforsamling og dermed regnskabsafslutning.

3. Traditioner møder nye aktiviteter

Igennem de sidste fem år har oplevet rigtig mange nye og spændende tiltag, fra Kunstuge, uhyggelige Halloween, Knoldesparkere og Krolfspillere til Eventyrhaver og børnefestivaler og julefrokoster og høstfester – ekstremt mange sjove og spændende tiltag i en lille by som Fly – alt i alt gør vi det godt – og det skal vi fortsætte med.

Derfor er et af de forslag der er fremkommet, at man årligt skal mødes og diskutere hvilke aktiviteter man gerne vil planlægge – dermed har alle mulighed for at komme med forslag til byens aktiviteter.