Referat af ekstraordinær generalforsamling i FAK

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 6/6-2024 kl. 19.00 i Borgerstuen.

12 fremmødte inkl. bestyrelsen.

Baggrund for den ekstraordinære generalforsamling var, at der på ordinær generalforsamling under Punkt 7 Evt., blev drøftet en vedtægtsændring af paragraf 12 i vedtægterne for Fly Aktive Kvinder.

Da det er Viborg Kommune som i dag er ansvarlig for vedligehold af HUSET, ønsker FAK i stedet at likvid beholdning går til byens andre foreninger med samme formål som FAKs oprindelige formål.

Dagsorden:

1. Vedtagelse af vedtægtsændring:

  • Nuværende paragraf 12: “Forslag…medlemmer. I tilfælde af foreningens opløsning, skal det eventuelle likvide indestående gå til vedligeholdelse af “HUSET”.”

FAKs forslag til vedtægtsændring lyder sådan:

  • “ Forslag… medlemmer. I tilfælde af foreningens opløsning, skal det eventuelle likvide indestående gå til arrangementer afholdt af byens andre foreninger med samme værdigrundlag som det til den tid oprindelige Fly Aktive Kvinder.”

Løs snak om vedtægtsændring og hvorfor der står at det går til huset.

Ændring vedtaget enstemmigt. Der udarbejdes nye vedtægter, revideret juni 2024.

2. Videreførelse af arbejdet om sammenlægning af byens foreninger – Indkommet forslag vedtaget på ordinær generalforsamling.

Oplæg og forklaring v/ Henriette Hedegaard og bestyrelsen i FAK.

Der forventes at kunne stemme om ophør af foreningen Fly Aktive Kvinder med henblik på en sammenlægning af Fly Borgerforening og FAK pr. 1/9 eller snarest efter Fly Borgerforenings ordinære generalforsamling. Stemmes der for ophør af FAK, indkaldes snarest og iht. vedtægter til ekstraordinær generalforsamling til bekræftelse af ophør pr. 1/9-2024.

Henriette forklarer facts om bank osv. at vi i dag bruger Borgerforeningens bankkonto, Mads forklarer manglende redegørelse for pengene til banken, og at vi lovmæssigt ikke MÅ køre videre som vi gør i dag.

Der var en generel snak om hvad man må og ikke må som forening i forb. med bank og cvr.numre, hvidvaskloven og rigtig meget mere lovmæssigt.

Snak om paraplyorganisationen som i fremtiden skal være paddehatten for foreningerne i Fly.

Snak om at der er mange følelser forbundet med FAK – det er en forening som mange har kæmpet for og som har overlevet rigtigt meget. Vi skal værne om foreningens historie og føre den videre i den nye formation.

Mads F. fortæller Borgerforeningens formål og ideer til hvordan en fremtidig paraplyorganisation kan se ud. Her bliver der kommet med mange gode indspark fra bl.a. Heidi. Løst fortalt, at man som medlem af de forskellige udvalg under paraplyorganisationen ikke forpligter sig en bestyrelsesperiode på 2 år eller mere, men mere byder ind på de arrangementer man brænder for og gerne vil give en hånd med til.

Drejebogen er ikke lavet endnu – men at afholde disse ekstraordinære generalforsamlinger er første skridt i retning af en sammenlægning. Først derefter skal det store arbejde lægges i at få lavet nye vedtægter for den nye organisation/lokalråd/Byforening – kært barn har mange navne.

Mads giver kunstugen som eksempel – hvor rigtig mange ikke-medlemmer af foreningsbestyrelser hjalp en hel uge med madlavning, bespisning, praktisk arbejde osv osv – folk som ikke vil have bestyrelsesposter, men gerne hjælper til med noget de brænder for.

Bjarne drager en sammenligning til Stoholm idrætscenter med forskellige grene under sig.

FAK har kun 10 medlemmer pt. Generel snak om at vi ikke når ud til folk, når vi kun poster på facebook. Kirsten udtrykker en kritik af FAK-bestyrelsens manglende benarbejde ift. Sedler i postkassen til de mangeårige medlemmer som ikke længere betaler kontingent. Kritikken er taget til efterretning.

Heidi har et forslag om et board uden for Forsamlingshuset eller byskiltene. Mads kommenterer på boardet. BF har købt storskærm til byfest. Søgt kommune om tilladelse til skærm -det arbejdes der på.

Kirsten, Tove og Bjarne tilbyder at gå rundt med sedler. Vi mangler en printer. Kalender fra Fly-brochuren bliver efterspurgt.

Punkt 2 på dagsorden bliver vedtaget, og der indkaldes til 2. og sidste ekstraordinære generalforsamling den 26. juni kl. 19.00 i Borgerstuen i henhold til vedtægter.  

3. Eventuelt

Heidi Hvid vil gerne være suppleant i FAK med det hovedformål at være med til at arbejde FOR sammenlægningen – det er skrevet til protokols, og bestyrelsen er nu fuldtallig.

Tak for en god snak om fremtiden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Fly Aktive Kvinder