Vandværket

Her skal stå hvem der styrer vandværket, hvordan man kommer i kontakt med dem, hvis vandet mangler, deres evt. logo, hvem der er medlemmer (grundejerne) og hvornår der var startet opbygning af det nye vandværk, hvor langt de er nået og opdateres om hvordan det går – samt når det står færdigt.