Fly Eventyrhave

Fly Eventyrhave er et projekt der går ud på at skabe et grønt, borgerinddragende aktivitetsfrirum i det område bag Flys sportsplads, som i dag danner ramme om byens Sankt Hans-bål. Projektet er støtten af Nordea-Fonden.

Projektet består af tre søjler:

 1. Pumptrackbanen, der er en type aktivitetsbane til cykler, der byder på udfordrende sving og hop for hele familien.
 2. Fly Fælles Frugthave, der med tiden skal blive et slaraffenland af frugt til glæde for byens borgere og danne ramme om aktiviteter med fokus på dyrkning og anvendelse af frugt. Klik her for at komme med forslag til planter.
 3. Alsangspladsen og Fabeltårnet, der er en plads, hvor byens borgere kan samles til Sankt Hans-bål og andre udendørsaktiviteter, samt et stort udsigtstårn, hvorfra man kan se ud over Fly Enge.

Projektbeskrivelse

Fly Eventyrhave er et 5.000 m2 stort engområde, der forvandles til et eventyrligt mødested, hvor fællesskabet styrkes i aktiviteter for krop og sjæl: Et åndehul med cykelsport, fælles frugthave og et fabeltårn. Haven ligger kun et stenkast fra den gård, hvor Jeppe Åkjær blev født og voksede op.

Luftfoto af området (Kilde: Kortforsyningen)

Overordnede mål:

 • At gøre det attraktivt at vokse op og leve sit liv i Fly
 • At sætte Fly på landkortet og tiltrække folk fra området, turister, samt potentielle nye flyboere.
 • At etablere et aktivt udendørs mødested med fælles oplevelser på tværs af aldre og interesser.
 • At udbrede kendskabet til cykling, fælles have og kulturliv.
 • At alle brugere af Eventyrhaven kan sameksistere til glæde for hinanden.

Målsætninger:   

 • At skabe en eventyrhave, der qua sit fokus på både krop og sjæl bliver det foretrukne sted for landsbyens, men også omegnens borgere. = daglig brug af brugere i alle aldre.
 • At eventyrhaven designes ”vedligeholdelseslet” = vedligeholdelsen kan klares på en formiddag per måned samt en årlig renovations/beplantning/projekt weekend i de tre teams.
 • At den daglige brug af området er gratis = drift og vedligehold skal være selvfinansierende; primært via frivillighed, sponsorløb, indtægtsgivende aktiviteter, projekter, samt underskudsgaranti.
 • At PumpTrackBanen designes flerfunktionelt = kan køres af alle uden fare for førligheden for uøvede, mens øvede kan kombinere flere elementer for at øge sværhedsgraden.
 • At frugthaven integreres som naturlig del af landskabet = der plantes 110 frugttræer (valgt efter popularitet og robusthed) i organisk formation, som understøtter områdets rekreative funktion.
 • At udstillingen under åben himmel årligt udvides med gæste-projekt m. kunstner.

Målgrupper:

Den primære målgruppe af Fly Eventyrhaven er de lokale børn, unge, voksne og ældre, men med dets mangfoldige udfoldelsesmuligheder har haven en bred appel med potentiale til at samle folk fra hele kommunen (og i særdeleshed de omkringliggende landsbyer), samt fungere som tiltrækning for besøgende (overnattende i shelterne og folk med interesse for alt fra frugttræer, kunst, Åkjær, samt de utallige cyklister, der dagligt ligger vejen forbi landsbyen)

PumpTrack projektet har et særligt fokus på børn, men målgruppen forventes at bestå af brugere i alle aldre og både uerfarne og øvede.

1. Pumptrackbanen

På PumpTrackBanen er der både uformelle og mere formelle aktiviteter.

De uformelle aktiviteter tæller bl.a.

 • Motion for alle aldre: Størstedelen af banen kan køres af både børn og forældre/bedsteforældre, denne del af banen kan overskues fra et centralt sted hvor ikke-cyklende brugere (Fx forældre) skal kunne hygge sig.

De mere formaliserede aktiviteter tæller

 • Grundlæggende træning, som har til formål at forbedre den enkelte brugers grundlæggende evner samt balance. Træningen varetages af Fly MTB på frivillig basis
 • Lejlighedsvise træningssessioner med professionel træner målrettet de øvede ryttere
 • Årligt løb ifm. byfesten: årligt løb med tidtagning i aldersopdelte klasser

2. Fly Fælles Frugthave

I Fly Fælles Frugthave lægges der op til aktiviteter

 • der taler til maven: eks. mostning, ciderfremstilling og mjødbrygning.
 • der taler til hjernen: eks foredrag om f.eks. podning eller dyrkning af historiske æblesorter e.l. Her trække på erfaringer fra Rødding – Æblets by og Pilkærprojektet i Vridsted.
 • der taler til hjertet: venskabelige sammenkomster i hverdagen.

Shelterpladsen skal anvendes af både lokale og tilrejsende, som f.eks. kommer for at bruge Pump TrackBanen.

3. Alsangspladsen og Fabeltårnet

Fra Fabeltårnet kan man se Jeppe Åkjærs barndomshjem. Herfra udspringer kulturelle aktiviteter som:

 • Udstillinger i eventyrhaven:    I 2017 inviterede vi 3 kunstnere, der kom med stedspecifikke oplæg til kunstværker, som skulle udvikles af de lokale. Dette vil vi gøre årligt.
 • Alsang-, tale- og bålpladsen, hvor
  • Fly Sangforening og Fly Kvindekor vil øve og optræde
  • Sct. Hans aften fejres med sang og en tale, der står ofte på skuldrene af den lokale Jeppe Åkjærs visioner om demokratisk dannelse.
  • Kulturhuset Flyfabrikken årligt arrangerer ”Et børnemøde i folkehøjde”, der også går i Jeppes Åkjærs fodspor. Alsang- og bålpladsen kalder på dette event. Og outdoor-koncerter, i øvrigt.

Baggrund for projektet

Borgerforeningen og Rasmus Mørup Johansen inviterede interesserede borgere i Fly til informationsmøde omkring projektet Fly Eventyrhave, mandag d. 29. juni kl. 19.00 i Fly forsamlingshus. Mødets mål var at høre borgernes holdninger til projektet. Referatet fra mødet kan læses her: Referat af infomødet.

Rasmus har igennem de sidste år indsamlet idéer og ønsker fra borgere i Fly og omegn, herunder det arbejde der tidligere er lavet med projektet Fly Fælles Frugthave, der er en del af Flys borgerplan. Det har udmøntet sig i, at han har fået en arkitekt til at komme med et oplæg. Efter borgermødet blev der nedsat tre arbejdsgrupper, som skulle udarbejde en projektbeskrivelse for hvert af de tre delprojekter. Dette blev bearbejdet til en samlet ansøgning, som blev sendt til Nordea-fonden den 1. august 2020.
Svar på ansøgningen kan forventes i udgangen af oktober.

Organisation

Arbejdet med at etablere Fly Eventyrhave er organiseret i tre åbne arbejdsgrupper, der har ansvaret for planlægningen og udførelsen af hvert deres delprojekt, samt en styregruppe, der har til opgave at koordinere projektet, holde styr på økonomien og kommunikere med omverdenen og myndighederne. Projektet hører under Fly Borgerforening

Styregruppen består af:

 • Rasmus Mørup Johansen, talsmand for Fly Eventyrhave, tovholder for Fabeltårnet
 • Mads Nejsum Madsen, økonomisk projektleder
 • Eva Mikkelsen, kommunikationsansvarlig
 • Vibeke Bitsch Kristoffersen, formand for Fly Borgerforening
 • Hans Henrik Juhl, sekretær for styregruppen, redaktør på Fly-Fjends.dk
 • Mads Aabenhus Frederiksen, tovholder for Pumptrackbane
 • Thomas Berg, tovholder for Fly Fælles Frugthave
 • Kristian Arentz

Pressekontakt

Projektet Fly Eventyrhave er støttet af Nordea-fondens ‘Her bor vi’-pulje‘.

For kommentarer til pressen kan kontaktes projektets talsmand Rasmus Mørup Johansen, tlf. 51 21 88 13

Eventyrhaven på Fly-Fjends.dk