Fly Eventyrhave

Fly Eventyrhave er et projekt der går ud på at skabe et grønt, frirum i det område bag Flys sportsplads, som i dag danner ramme om byens Sankt Hans-bål. Projektet er støttet af Nordea-Fonden.

Projektet består af tre søjler:

 1. Pumptrackbanen, der er en type aktivitetsbane til cykler, der byder på udfordrende sving og hop for hele familien.
 2. Fly Fælles Frugthave, der med tiden skal blive et slaraffenland af frugt til glæde for byens borgere og danne ramme om aktiviteter med fokus på dyrkning og anvendelse af frugt. Klik her for at komme med forslag til planter.
 3. Alsangspladsen og Fabeltårnet, der er en plads, hvor byens borgere kan samles til Sankt Hans-bål og andre udendørsaktiviteter, samt et stort udsigtstårn, hvorfra man kan se ud over Fly Enge.

Projektbeskrivelse

Fly Eventyrhave er et 5.000 m2 stort engområde, der forvandles til et eventyrligt mødested, hvor fællesskabet styrkes i aktiviteter for krop og sjæl: Et åndehul med cykelsport, fælles frugthave og et fabeltårn. Haven ligger kun et stenkast fra den gård, hvor Jeppe Åkjær blev født og voksede op.

Luftfoto af området (Kilde: Kortforsyningen)

Overordnede mål:

 • At gøre det attraktivt at vokse op og leve sit liv i Fly
 • At sætte Fly på landkortet og tiltrække folk fra området, turister, samt potentielle nye flyboere.
 • At etablere et aktivt udendørs mødested med fælles oplevelser på tværs af aldre og interesser.
 • At udbrede kendskabet til cykling, fælles have og kulturliv.
 • At Eventyrhaven kan styrke det gode naboskab i og omkring Fly

Målsætninger:   

 • At skabe en eventyrhave, der qua sit fokus på både krop og sjæl bliver det foretrukne sted for landsbyen og omegnens borgere.
 • At eventyrhaven designes ”vedligeholdelseslet”, for at begrænse behovet for at trække mere end højst nødvendigt. F.eks. en formiddag per måned samt en årlig arbejdsweekend i de tre teams.
 • At den daglige brug af området er gratis. Drift og vedligehold skal finansieres af frivillige donationer, salg af brænde til brugere af shelterpladsen, sponsorløb, indtægtsgivende aktiviteter, projekter, samt underskudsgaranti.
 • At PumpTrackBanen designes flerfunktionelt så den kan køres af alle uden fare for førligheden for uøvede, mens øvede kan kombinere flere elementer for at øge sværhedsgraden.
 • At frugthaven integreres som naturlig del af landskabet. Der plantes frugttræer og -buske i formation, som fremmer et naturligt udtryk.
 • At udstillingen under åben himmel årligt udvides med gæste-projekt m. kunstner.

Målgrupper:

De primære brugere af Fly Eventyrhave er flyboer i alle aldre. Med områdets mangfoldige udfoldelsesmuligheder har haven desuden en bred appel med potentiale til at samle folk fra hele kommunen (og i særdeleshed de omkringliggende landsbyer). Området tænkes også at kunne tiltrække besøgende, f.eks. overnattende i shelterne, cyklister, vandrende og folk med interesse for frugttræer, havebrug og kunst.

PumpTrack-projektet har et særligt fokus på børn, men målgruppen forventes at bestå af brugere i alle aldre, såvel uerfarne som øvede.

1. PumpTrack-banen

På PumpTrackBanen er der både uformelle og mere formelle aktiviteter.

De uformelle aktiviteter tæller bl.a.

 • Motion for alle aldre: Størstedelen af banen kan køres af både børn og forældre/bedsteforældre, denne del af banen kan overskues fra et centralt sted hvor ikke-cyklende brugere (f.eks. forældre) skal kunne hygge sig.

De mere formaliserede aktiviteter tæller

 • Grundlæggende træning, som har til formål at forbedre den enkelte brugers basale evner, samt balance. Træningen varetages af Fly MTB på frivillig basis
 • Lejlighedsvise træningssessioner med professionel træner målrettet de øvede ryttere
 • Årligt løb ifm. byfesten med tidtagning i aldersopdelte klasser

2. Fly Fælles Frugthave

I Fly Fælles Frugthave lægges der op til aktiviteter:

 • der taler til maven: f.eks. mostning, ciderfremstilling og mjødbrygning.
 • der taler til hjernen: f.eks. foredrag om f.eks. podning eller dyrkning af historiske æblesorter e.l. Her trækkes på erfaringer fra Rødding – Æblets by og Pilkærprojektet i Vridsted.
 • der taler til hjertet: venskabelige sammenkomster i hverdagen.

Shelterpladsen skal kunne anvendes af både lokale og tilrejsende, som f.eks. kommer for at bruge PumpTrack-banen.

3. Alsangspladsen og Fabeltårnet

Fra Fabeltårnet kan man se Jeppe Åkjærs barndomsland. Herfra udspringer kulturelle aktiviteter som:

 • Udstillinger i eventyrhaven:    I 2017 inviterede vi tre kunstnere, der kom med stedsspecifikke oplæg til kunstværker, som skulle udvikles af de lokale. Dette har vi et ønske om at kunne gøre årligt.
 • Alsangs-, tale- og bålpladsen, hvor
  • Fly Sangforening og Fly Kvindekor kan øve og optræde
  • Sankt Hans-aften fejres med sang og en tale, der står ofte på skuldrene af den lokale Jeppe Åkjærs visioner om demokratisk dannelse.
  • Kulturhuset Flyfabrikken årligt arrangerer ”Et børnemøde i folkehøjde”, der også går i Jeppe Åkjærs fodspor. Alsangs- og bålpladsen kalder på dette event – og udendørskoncerter i øvrigt.

Baggrund for projektet

En lille gruppe flyboer inviterede i sommeren 2020 interesserede borgere i Fly til informationsmøde omkring projektet Fly Eventyrhave. Mødets mål var at høre borgernes holdninger til projektet. Referatet fra mødet kan læses her: Referat af infomødet.

Gennem de par sidste år er der flere flyboer der har gået med tanker og idéer til fede projekter i Fly. Nogle af disse idéer er tilmed indarbejdet som en del af Flys borgerplan, f.eks. Fly Fælles Frugthave. Rasmus Mørup Johansen tog derpå initiativ til at samle nogle af disse idéer og deres ophavsmænd.Det udmøntede sig i, at de fik en arkitekt til at komme med et oplæg. Efter borgermødet blev der nedsat tre arbejdsgrupper, som skulle udarbejde en projektbeskrivelse for hvert af de tre delprojekter. Dette blev bearbejdet til en samlet ansøgning, som blev sendt til Nordea-fonden den 1. august 2020.
Heldigvis kunne Nordea-Fonden også se, at Fly havde fat i noget godt og de valgte derfor at støtte projektet med 600.000 kr.

Organisation

Arbejdet med at etablere Fly Eventyrhave er organiseret i tre åbne arbejdsgrupper, der har ansvaret for planlægningen og udførelsen af hvert deres delprojekt, samt en styregruppe, der har til opgave at koordinere projektet, holde styr på økonomien og kommunikere med omverdenen og myndighederne. Projektet hører under Fly Borgerforening

Styregruppen består af:

 • Rasmus Mørup Johansen, talsmand for Fly Eventyrhave, tovholder for Fabeltårnet
 • Mads Nejsum Madsen, økonomisk projektleder
 • Eva Mikkelsen, kommunikationsansvarlig
 • Vibeke Bitsch Kristoffersen, formand for Fly Borgerforening
 • Hans Henrik Juhl, sekretær for styregruppen, redaktør på Fly-Fjends.dk
 • Mads Aabenhus Frederiksen, tovholder for Pumptrackbane
 • Thomas Berg, tovholder for Fly Fælles Frugthave
 • Kristina Lisby Hammer
 • Kristian Arentz

Pressekontakt

Projektet Fly Eventyrhave er støttet af Nordea-fondens ‘Her bor vi’-pulje‘.

For kommentarer til pressen kan kontaktes projektets talsmand Rasmus Mørup Johansen, tlf. 51 21 88 13

Eventyrhaven på Fly-Fjends.dk