Borgerplan

I 2016 blev der udarbejdet en borgerplan for fly, hvor flyboerne samledes omkring de 6 vigtigste ønsker om prioriteringer for Fly.

 • 1. prioritet.
  Cykelstier, stisystem, kort. 
 • 2. prioritet.
  Grøn korridor. 
 • 3. prioritet. Informationssystem til flest mulige flyboer. 
 • 4. prioritet.
  Chikaner, stationær hastighedskontrol, advarselsskiltning 
 • 5. prioritet.
  Aktiviteter i Medborgerhuset. 
 • 6. prioritet.
  Større parceller til boligbyggeri. 

Grøn Korridor


I prioritet 2. Grøn Korridor ligger også ønsket om en fælles frugthave, bålplads og evt. multibane.
Følg med i udviklingen af projektet på deres facebookside

Foreløbig skitse af projektet (2016)

Nyheder om borgerplanens prioriteter:

Angående Flyboernes 1. prioritet om cykelsti og system har Skivefolkeblad skrevet en artikel om: Politikere lægger budget for 2019: Tre veje kan blive udvidet, 24. August 2018
https://www.skivefolkeblad.dk/artikel/politikere-laegger-budget-2019-tre-veje-kan-blive-udvidet

og her er et citat fra artiklen:

Claus Clausen fortæller også, at han arbejder videre med at få cykelstien mellem Fly og Skive på budgettet, men det bliver ikke denne gang.

AF PAULI VENDELBO Skivefolkeblad