Fly Vandværk

Vandværkets årsstatus 2021

Med corona-situationen blev den ordinære generalforsamling i 2021 først afholdt sidst på året. Ved general forsamlingen udtrådte Bent Visby af bestyrelsen og Mads Frederiksen indtrådte – sidst nævnte overtog formandsposten efter Ernst Hedegaard.

At drive et vandværk er en vigtig lokal funktion, vi er alle meget afhængige af at have rent vand.
Derfor er det frustrerende for alle når man oplever at vandet ikke lever op til de krav vi som forbrugere har.

Fly fik et nyt vandværk og ny boring i 2019, det har taget tid at få alle filtre til at fungere efter hensigten; men alle målinger viser at vi er på rette vej. Vi er nu under grænseværdierne på alle parametre – det er godt! 

Dele af byen har haft flere eksempler på vand som ikke har levet op til vores fælles standard.
Årsagen var at brandvæsnet afprøvede de opstillede brandhaner, hvilket uheldigvis betød at de gentagne start-stop løsgjorde nogle sedimenter som har forsaget problemerne. 

For at kunne fjerne sedimenterne er det nødvendigt at kunne skylle rørene ud, derfor etablerede bestyrelsen skyllehaner på alle strenge således at det ikke skulle gentage sig
– skulle det alligevel ske er det vigtigt at man kontakter formanden og tager en vandprøve. 

I det nye år 2022 forventer vi at skulle udskifte alle vandmålere – de har nået en alder hvor man kan forvente at der begynder at komme fejl, men det kommer der mere information om senere.

Ligeledes næste år træder vi ind i digitaliseringstidsalderen i det vores forsyningsnet i det nye år kan søges digitalt via LER (lednings registeret). 

Bestyrelsen har planlagt at oprette en Facebook side, som har til formål at kommunikere vandkvalitetsrapporter og samtidig informere generelle driftsoplysninger. Så snart den er oprettet vil den blive linket her på siden.

Adresse

Dåsbjergvej 78
7800 Skive

Bestyrelse

Formand: Mads Aabenhus Frederiksen
Telefon: 25 39 74 38

Kasserer: Børge Dam 

Medlem: Ernst Hedegaard

03 marts 2022

FLY’veren 2021: Fly vandværk

FLY VANDVÆRK Med corona-situationen blev den ordinære general forsamling først afholdt sidst på året. Ved general forsamlingen udtrådte Bent Visby af bestyrelsen og Mads Frederiksen indtrådte – sidst nævnte overtog formandsposten efter Ernst Hedegaard.At drive et vandværk er en vigtig lokal funktion, vi er alle meget afhængige af at have…

03 marts 2022