Referat fra borgermøde om Fly Eventyrhave

En gruppe borgere har taget initiativ til projektet Fly Eventyrhave og inviteret andre interesserede flyboer til at diskutere deres forslag på et borgermøde. Dette er referatet fra det møde.

Mødet blev afholdt 29. juni 2020 i Fly Forsamlingshus. Referatet er affattet af Hans Henrik Juhl.

Det diskuterede bilagsmateriale kan hentes her: Fly-Eventyrhave.pdf

1. Introduktion

Kristian Arentz byder velkommen på vegne af Borgerforeningen.

Rasmus Johansen fremlægger de overordnede linier for projektet

– Det drejer sig om matrikel 7bf
– Kommunen som ejer jorden har sagt god for, at projektet kan lade sig gøre som beskrevet i det præsenterede prospekt.
– Nordea-fonden har også tilkendegivet, at det det er et projekt, som ville kunne opnå støtte hos dem. De har ikke krav om egenfinansiering
– NF forudsætter at projektet indeholder fremadrettede aktiviteter
– NF forudsætter at der er lavet ansvarsfordeling for driften af de enkelte delelementer.
– ansøgningsfrist 1. aug. 2020
– De 4 elementer er:
1. Alsangs- og bålplads
2. udsigtstårn / kulturtårn
3. “pumptrack”.
4. Fællesfrugthave
– Der er plads til at tænke flere elementer ind, men de skal helst kunne indarbejdes i det forelagte, grundet tidspresset.

2. Pumptrack-bane, v. Mads Frederiksen

– Det er noget cykelvæsen til at træne færdigheder på.
– Målgruppen er fortrinsvis byens børn.
– Det skal laves på den gamle bmx-bane, der har ligget uvedligeholdt hen.
– Det skal laves så det kan anvendes af alle uanset udstyr eller færdighed udi cyklekunst.
– Det skal være tilpas sikkert til at børn kan køre på banen uden voksnes opsyn.
– Der er søgt et pulje på ca. 100.000 kr.

Spørgsmål:

Sif Olden-Olsen: vil banen blive anlagt så der tages højde for de mange, som går tur i området uden at de skal frygte at blive kørt ned.
:Mads Frederiksen: linieføringen er ikke fastlagt. Men det overvejes at rørføre overlappene mellem bane og sti.
Rasmus: Man bør tage hensyn til de anvendelser, som området i forvejen har (hundeluftning, tilkørsel af haveaffald, mv.) og vil have qua de andre delelementer i projektet.

Ole Hansen: Hvad er belægningen?
Mads Frederiksen: Det tænkes at være stenmel med henblik på at gøre det så let at vedligeholde som muligt.

3. Alsangs- og bålpladsen v. Rasmus Johansen

-Hvorfor stiller folk sig til Skt Hans altid vest for bålet, så de får røg og strålevarmen lige i hovedet. Lagde man en evt amfiscene øst for bålet ville dette gøre pladsen mere anvendelig.
– Der tænkes også at man kan have en lille talerstol.

Spørgsmål:

Ernst Hedegaard: der bør tænkes over akustikken i forhold til en placering af scenen

Sif Olden-Olsen: FAK har tidligere anvendt højttaler, der skulle have strøm, hvorfor man stod øst for bålet, da ledningen ikke kunne nå.

Ole Hansen: Skal bålet stadig bygges af haveaffald. Området kunne skæmmes af trafikken til og fra bålet.
Rasmus Johansen: Der kan laves afgrænsning af hvor haveaffaldet skal og ikke skal være

4. Fly Fælles Frugthave v. Thomas Berg (Basse)

Projektet er egentligt opstartet for flere år siden, men har ligget i dvale. Det er oplagt at tage det med her og indarbejde det sammen med de andre delelementer.

Frugttræer udvælges ud fra hvad der er populært.

Der er også indtænkt mulighed for at bygge nogle shelters og hestefolde. Til disse kan der føres vand og strøm.

Spørgsmål:

Mads Frederiksen: Må de unge bruge shelterpladsen?
Thomas Berg: Ja, det er tanken
Dette lader der til at være almindelig enighed om i salen.

Sif Olden-Olsen: Er der tænkt skraldespande ind? Evt noget kommunen kunne inddrages i?
Rasmus Johansen: Ja

Ole Veje: Hele området, inkl. sportsplads bør tænkes ind. Der kunne f.eks. også indarbejdes en petanque-bane. Man kunne lægge scenen i bunden af sportsplads.

Dorte Kreiler: hvad med traktortrækket?
-det kan flyttes ud hvor det lå før eller ligge, hvor det gør nu

Bjarne Andersen: mon kommunen vil tillade nedlægning af fodboldbane?
Ernst Hedegaard: Det tror jeg ikke er et problem.

Hans Henrik Juhl: Man bør tænke det gældende projekt som en fase 1 og i planen indarbejde elementer, som kan indgå i fremtidig fase 2. Således sikrer vi at der er plads til fremtidens idéer og at vi ikke lige nu gaber over for meget i forhold til at nå ansøgningsdeadline pr. 1. august.
Mads Frederiksen: Det er også sådan vi har arbejdet med projektet.

5. Kulturtårnet/ Fugletårn v. Rasmus Johansen

Er dyrt og kunne evt. indarbejdes i en fase to.
Kulturdelen er tænkt at hænge sammen med en mulig skulpturhave, hvor der kan stå skulpturer, som er udarbejdet én om året i stil med da Fly afholdt kulturugen i 2017. Der vil kunne søges midler til at få en kunstner ud.

6. Generel diskussion

Hans Kristensen: Det er et superspændende projekt.

Ole Veje: evt. beach volley-bane? Er ikke begejstret for vinmarken, da det er en lukket klub.

Hans Henrik Juhl: Det bør afklares “ejerskab” på projektet. Gerne i regi af borgerforening som paraply, men ikke sådan at det det bliver borgerforeningens opgave. Arbejdet skal organiseres og udføres i regi af åbne udvalg, hvor folk kan samles, som de lyster.

Kurt Jensen: Vedr. vinmarken: Foreningen er ikke åben for alle fordi medlemmerne selv har finansieret alt. Der er over 100.000 kr skudt i.

Ole Hansen: Vedr med landsbypedel-ordningen under kommunen? Kunne denne ikke tænkes ind i projektet.
Der kan ydes tilskud til udstyr til brug for vedligeholdet.

Mariann Skovsende: Vil det stadig være muligt at køre ned til pladsen?
-Rasmus Johansen: det er tanken. Vi vil ikke ødelægge noget der allerede fungerer.

7. Afrundning

Der vil blive inviteret til arbejdsgruppemøder i de enkelte grupper. Der koordineres mellem arbejdsgrupperne.