Fly Vandværk

I tilfælde af manglende vand

1. Brug ikke yderligere vand
2. Har du strøm i huset? – hvis ja, kontakt Fly Vandværk
3. Vent 2 timer efter strømmen er kommet tilbage før du bruger vand
4. Hvis du har beskidt vand 24 timer efter vandet er tilbage, kontakt Fly Vandværk

Kontakt Fly Vandværk:
Manglende vand:
Børge Dam 2343 3820
Andre spørgsmål:
Mads Frederiksen 2539 7438


Vandværkets årsstatus 2022

De fleste har mærket konsekvensen af hvad der er sket i verden i år, således også Fly Vandværk; vores kostpris er steget markant på baggrund af de stigende elpriser.

Ligeledes har vi i år også måttet bruge flere ressourcer på at undersøge for nye typer forureninger. Vi kan derfor med sikkerhed kan sige at vores vand er rent og uden forureninger.

Sidst men ikke mindst skal vi, ligesom alle andre forsyningsvirksomheder, forberede os på at der kan komme perioder med strømafbrydelser.

Udskiftning af vandmålere

I af 2023 skal alle vandmålere udskiftes. Vandværket vil naturligvis sørge for at give besked før vi går i gang.

Bestyrelse

Valgt på generalforsamlingen 2. marts 2022

  • Mads Aabenhus Frederiksen, formand
    Telefon: 25 39 74 38
  • Børge Dam, kasserer
  • Hans Kristensen

Priser

Vandprøver

Vedtægter

Referater

Adresse

Dåsbjergvej 78
7800 Skive

03 marts 2022

FLY’veren 2021: Fly vandværk

FLY VANDVÆRK Med corona-situationen blev den ordinære general forsamling først afholdt sidst på året. Ved general forsamlingen udtrådte Bent Visby af bestyrelsen og Mads Frederiksen indtrådte – sidst nævnte overtog formandsposten efter Ernst Hedegaard.At drive et vandværk er en vigtig lokal funktion, vi er alle meget afhængige af at have…

03 marts 2022
02 marts 2022

Referat fra Fly Vandværks generalforsamling, 2. Marts 2022

DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2021 4. Budget for 2022 5. Valg af medlemmer & suppleant til bestyrelsen 6. Valg af 2 revisorer samt revisior suppleant 7. Behandling af indkomne forslag 8. Eventuelt 1. Valg af dirigent Hans Kristensen valgt som dirigent Dirigenten Hans Kristensen…

02 marts 2022