Fly Vandværk

Engage Your Visitors!

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis pulvinar dapibus.


Vandværkets årsstatus 2022

De fleste har mærket konsekvensen af hvad der er sket i verden i år, således også Fly Vandværk; vores kostpris er steget markant på baggrund af de stigende elpriser.

Ligeledes har vi i år også måttet bruge flere ressourcer på at undersøge for nye typer forureninger. Vi kan derfor med sikkerhed kan sige at vores vand er rent og uden forureninger.

Sidst men ikke mindst skal vi, ligesom alle andre forsyningsvirksomheder, forberede os på at der kan komme perioder med strømafbrydelser.

Udskiftning af vandmålere

I af 2023 skal alle vandmålere udskiftes. Vandværket vil naturligvis sørge for at give besked før vi går i gang.

Bestyrelse

Valgt på generalforsamlingen 2. marts 2022

  • Mads Aabenhus Frederiksen, formand
    Telefon: 25 39 74 38
  • Børge Dam, kasserer
  • Hans Kristensen
26 oktober 2023

Du skal have ny vandmåler

Der er for de fleste forbrugere gået det meste af 15 år siden Fly vandværk sidst skiftede målere. Der er sket meget siden dengang, derfor har Fly vandværk også besluttet at de nye målere skal være digitale med automatisk aflæsning. Det betyder at du som forbruger ikke længere skal aflæse…

26 oktober 2023
03 marts 2022

FLY’veren 2021: Fly vandværk

FLY VANDVÆRK Med corona-situationen blev den ordinære general forsamling først afholdt sidst på året. Ved general forsamlingen udtrådte Bent Visby af bestyrelsen og Mads Frederiksen indtrådte – sidst nævnte overtog formandsposten efter Ernst Hedegaard.At drive et vandværk er en vigtig lokal funktion, vi er alle meget afhængige af at have…

03 marts 2022
02 marts 2022

Referat fra Fly Vandværks generalforsamling, 2. Marts 2022

DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2021 4. Budget for 2022 5. Valg af medlemmer & suppleant til bestyrelsen 6. Valg af 2 revisorer samt revisior suppleant 7. Behandling af indkomne forslag 8. Eventuelt 1. Valg af dirigent Hans Kristensen valgt som dirigent Dirigenten Hans Kristensen…

02 marts 2022