Du skal have ny vandmåler

Der er for de fleste forbrugere gået det meste af 15 år siden Fly vandværk sidst skiftede målere. Der er sket meget siden dengang, derfor har Fly vandværk også besluttet at de nye målere skal være digitale med automatisk aflæsning.

Det betyder at du som forbruger ikke længere skal aflæse vand, men derimod at du kan følge med i dit forbrug, få alarmer hvis en vandhane eller toilet løber over længere tid (24 timer).

Du vil som bruger modtage en invitation til at oprettet en bruger på den nye VandPortal hvor du kan følge med.

Udskiftning

For langt de fleste vil udskiftninger være en formssag som er overstået på meget kort tid.

Du vil inden længe modtage mere information vedrørende hvornår din vandmåler skal skiftes, vi vil gerne opfordre til at man for så vidt det er muligt forsøger at holde den tid man får tildelt, så vi så effektivt som muligt kan skiftet alle målere.

Med venlig hilsen
Fly Vandværk
Nye vandmålere, ansvar for installation

Før udskiftning af vandmåler

Inden montøren kommer og skifter din vandmåler, er det vigtigt at du selv undersøger følgende:

Afprøvning af ventiler:

Teste om dine ventiler kan lukke for vandet. Åbn for en vandhane, luk en ventil. Tjek at vandet ikke løber. Åbn for ventilen igen. Gentag ved næste ventil

Hvis en ventil ikke virker

Du skal få en vvs installatør til at reparere din installation

Før besøget

Sørg for fri og uhindret adgang til din måler og ventiler.

Kontakt Fly Vandværk:

Manglende vand:
Børge Dam 2343 3820

Andre spørgsmål:
Mads Frederiksen 2539 7438