Referat fra generalforsamling i Fly Borgerforening 2023

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Valg til bestyrelsen
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

2. Formandens Beretning

Bestyrelsens grundlag
Bestyrelsen vil arbejde på at reformere
Borgerforenings arbejde, således at en større del af
aktiviteterne foregår i interessebårne grupper.
Det er målet at tilpasse det frivillige arbejde til den
moderne familie, således at en travl hverdag ikke
udelukker deltagelse.
Det er bestyrelsens intention at invitere byens
foreninger til et samarbejde således at foreningernes
administrative opgaver minimeres.

Aktivitetsgrupper

Definition:

en gruppe af Flyboere som har lyst til at lave et arrangement, men som har brug for hjælp til at starte eller sikre økonomien.

Eksempler:

Julefrokosten:

Initiativ startet af Ernst og Bjarne. Borgerforeningen gav en underskudsgaranti

Byfest rødderne:

Overtager arrangementet fra Borgerforeningen og sikrer at byfesten fortsat bliver et sted hvor byen kan samles.

Fastelavnsgruppen:

Antallet af Børn var i år meget lavt, men traditionen fortsættes

Fjernvarmegruppen:

Bjarne og kompagni har gjort et stort arbejde for at undersøge behovet I byen og kontakt til udbydere og kommunen.

Byfest udvalgets første byfest

Byfesten var i år udvidet med endnu en dag så vi startede onsdag med Banko arrangeret af FAK, fortsatte med Fodbold torsdag, koncert fredag med Træmænd og den traditionelle lørdag med fest.

Flyveren

Bladet som trofast er blevet delt i mange år blev i år sparet væk. Det er et meget stort arbejde forbundet med at lave bladet, og det er bestyrelsens holdning at arbejdet ikke står mål med udbyttet.

Det betyder naturligvis at der i år mangler indtægt fra sponsoraterne Det er besluttet at der som erstatning for Flyveren skal etableres en ”Kiosk” som skal opstilles ved forsamlingshuset. Der blev lavet en test af denne til byfesten, som blev godkendt.

Fjernvarme eller Thermonet?

Som en reaktion på de meget høje gaspriser i starten af året, samledes en gruppe om at undersøge muligheden for at få andre centrale varmekilder.

Fjernvarme:

Efter møde med Stoholm FV blev det klart at der er lang vej til en FV løsning i Fly

Thermonet:

Gruppen formåede at skabe så meget interesse at Viborg kommune udvalgte Fly til at deltage i en screening. Resultatet blev fremlagt på et møde på Rådhuset.

Der vil blive indkaldt til et info møde i Oktober

Legeplads

Vores legeplads er ved at være udtjent. Borgerforeningen har flere gange i løbet af året, været nødsaget til at reparere både legetårn og stakit.

Det er aftalt at vi i næste år vil prøve at skaffe penge til en sanering af legepladsen.

Huset og vedligehold

I år har vi fået skiftet toiletterne og fået lavet en aftale med den nye forvaltning at der skal gøres noget ved den manglende udvendige vedligeholdelse.

Det betyder at kommunen i løbet af efteråret påbegynder renoveringen.

Byggeplaner

Skiftende bestyrelser har hvert år ærgret sig over at skulle betale rigtig mange penge for at leje telt. Vi har besluttet at undersøge om det er muligt at lave et åbent hus som kan huse Byfesten og andre arrangementer.

Næste år

Borgerforeningen vil i det næste år arbejde på at:

 • Fortsætte udviklingen hvor flere deltager i frivilligt arbejde når de har lyst og når de har tid.
 • Udvikle samarbejdet med de øvrige foreninger, så for vi får mest muligt for ud af vores frivillige arbejde.

Har du lyst til at deltage i arbejdet så kontakt Borgerforeningen

3. Regnskab

Godkendt af revisorerne og taget til efterretning

4. Valg til bestyrelsen

Leif Frederiksen genopstiller ikke.

Bestyrelsen efter valget:

 • Dennis Ø. Pedersen
 • Mikael Arentz
 • Hanna Sørensen (Genvalgt)
 • Hans Kristensen
 • Kenneth Hvid
 • Jan Freddy Nielsen (Genvalgt)
 • Dorte Kreiler (Genvalgt)
 • Thomas Basse Berg
 • Mads Frederiksen

Der er således en plads i bestyrelsen der er vakant

5. Indkomne forslag

Intet at behandle

6. Valg af revisor

Mads Nejsum og Henriette Hedegaard er valgt.

7. Eventuelt

Intet at bemærke