Opdatering om udskiftning af vandmålere

I næste uge (uge 48) starter Vestfjends VVS med at udskifte vandmålere i Fly. Jesper kontakter alle og laver aftaler om hvornår de kommer og udskifter din måler.

Når måleren er udskiftet modtager du en mail, med en invitation til din personlige side hvor du kan følge dit forbrug og få alarmer hvis du har et toilet der løbet eller et vandrør der er sprunget. Senere vil der også blive tilkoblet et sms alarm system.

Fly vandværk vil når alle målere er skiftet invitere til en informationsaften hvor vi vil gennemgå det nye system.

Med udskiftningen skal du heller ikke længere aflæse dit vandforbrug – det bliver automatisk overført til os.

Vi håber at udskiftningen vil forløbe uden for mange gener. Skulle du have spørgsmål er du velkommen til at kontakte enten bestyrelsen eller Vestfjends VVS.

Fortsat god weekend
Fly Vandværk