Referat af generalforsamling i Borgerforeningen 2020

Mødet blev afholdt 26. august i Fly Forsamlingshus

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer og referent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Valg til bestyrelsen
 5. Valg til Revisor
 6. Eventuelt.

Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer og referent

Dagsorden godkendt

Ordstyrer: Mads Frederiksen

Referent: Pia Vad Laustsen

 1. Formandens beretning

Godkendt

Vi har i år haft 6 arrangementer.

 • August 2019 – generalforsamling gik fint, som den plejer.
 • November 2019 – Andespil/banko. Det var en stor succes med fuld hus i forsamlingshuset og Borgerforeningen siger stor tak til Tove og Bjarne for Deres kæmpe indsats med at få Andespil/banko stablet på benene.
 • December havde vi i samarbejde med Menighedsrådet, juleklip i forsamlingshuset. Dette var i forbindelse med juletræstændingen. Ikke særlig stor fremmøde af børn til Juleklip, overvejes om det skal afholdes i år.
 • Januar 2020 – Fly Quiz , 3 aftner – 7 hold var tilmeldt. Gode og hyggelige aftner.
 • Marts – Fastelavn som var også en stor succes– mange fremmødte og mange udklædte børn.
 • Rengøring i Huset –blev udsat til senere på foråret, vi fik kigget på legepladsen, nye gynger, fjernet ukrudt i sandet, klippet hæk, lavet nye borde osv. mange tak for hjælpen, både med rengøring, legeplads.
 • Juni – Sommerfest. Som blev aflyst på grund af Covid-19.

 

 1. Godkendelse af regnskab:

Regnskabet godkendt

Ole Hansen og Mads Nejsum er indsat som suppleanter i år.

Dorte Kreiler fremlagde regnskabet (se vedhæftet bilag).

Medlemsskabet er gået ned med næsten 50% og vi tilskriver det, at vi ikke længere modtager kontanter og folk betaler med mobile-pay og måske glemmer folk, at betale.

Forslag til en samlet Fly kontingent som alle foreningers medlemmer betaler til

Forslag til, at vi på Facebook gør opmærksom på, at folk husker, at betale medlemsskaber.

Evt. ringe rundt til dem som har tilkendegivet, at de vil være medlemmer

 1. Valg til bestyrelsen

Siddende bestyrelse:

Vibeke og Brian Bitsch Kristoffersen

Hanne Sørensen

På valg:

Lotte og Kristian – modtager ikke genvalg

Dorte og Jørn – modtager ikke genvalg

Pia og Søren – modtager ikke genvalg

Indgående til bestyrelsen:

Leif Frederiksen

Jane Jørgensen og Jan Freddy Nielsen

Helle Degn og Donald Sejer Jensen

 1. Valg af Revisor:

Mads Nejsum

Kurt Jensen

 1. Eventuelt

Forslag:

Borgerforeningen foreslår, Flybladet overgår til Sif Olden Olsen og Hans Henrik Juhl – Borgerforeningen ”fodrer” med det materiale der skal i bladet. Sif og Hans står for opsætningen af bladet. Den ny bestyrelse tager stilling til forslaget på første bestyrelsesmøde og giver besked til Sif og Hans.

Ernst Hedegaard og Bjarne Andersen gjorde opmærksom på, at der kan søges tilskud hjem fra kommunen til et arrangement der kan erstatte den ikke afholdt byfest. Dette er kun i år og en mulighed på grund af, Covid 19. Ernst og Bjarne opfordrer borgerforeningen til, at søge tilskud hjem til en julefrokost evt. for medlemmer i byens foreninger. Den foreslået dato for julefrokosten er d. 21. november 2020, der arbejdes på at få, kunstner James Brown til at stå for underholdningen. Forsamlingshusets bestyrelse vil gerne stå for arrangementet såfremt, at Borgerforeningen synes det er en god idé.

Den nye bestyrelse tager stilling til forslaget på førstkommende bestyrelsesmøde og kontakter Ernst og Bjarne.