Referat af generalforsamlingen i Fly Aktive Kvinder 2021

Generalforsamlingen i FAK 2019 blev afholdt 19. maj 2021, kl. 19 i Borgerstuen. Referatet er ført af Heidi Hvid og godkendt af dirigent Lotte Arentz.

1. Valg af dirigent:

Lotte Arentz

2. Valg af referent:

Heidi Hvid

3. Godkendelse af dagsorden:

Godkendt af alle.

4. Hvem er tilstede:

Pia Laustsen – Kristina Lisby – Charlotte Klausen – Birgitte B. Mikkelsen – Lotte Arentz – Tove Andersen – Kirsten B. Laursen – Lis Andersen – Jannie Madsen – Heidi Hvid.

5. Året der gik (Formand)

– siden sidste afholdte generalforsamling 22.5.2019 – Blev ikke afholdt i 2020 grundet Covid-19.

• Sankt hans 2019 – Stor opbakning til Sankt Hans – med Båltale af Tenna Vagner.

• Foredrag Kurt Kragh – Ca. 110 betalende gæster – stor oplevelse og super godt fordrag.

• Juletur Lubeck – God (dog lang) tur til Lubeck – 41 betalende var med på turen.

• Fællespisning – ca. 80 tilmeldinger til spisning.

• Påske 2020 – Påskeprojekt blev igangsat – Fly fik besøg af påskeharen for første gang – var rundt ved 44 børn med slikposer.

• Sankt Hans 2020 – Dette var en anderledes Sankt Hans grundet covid-19 restriktioner – der var ingen salg – Årets Båltale omhandlede historie om Fly-heksene.

• Foredrag Christian Libergreen (aflyst) Aflyst grundet Covid-19.

• Halloween 2020 – Der blev pyntet op til Halloween ved ”byens træ” – Tre spøgelser var byen rundt med slik til børnene – ca. 45 børn blev besøgt.

• Påske 2021 – Succesen fra 2020 blev genoptaget og 45 børn havde pyntet det store påskeæg med perlemotiver – Påskeharen fik selskab af Påskekyllingen, da der blev delt silk ud til byens børn.

6. Gennemgang af regnskab

• Samlet resultat af regnskab: + 4741,23

7. Fastsættelse af kontingent

100 pr. husstand (50,- for enlige)

8. Indkomne forslag:

• Foodtruck take away arrangement i Fly – hvor byens borgere en enkelt dag kan bestille f.eks. burgere.

• Genoptagelse at Damefrokost/fest.

• Forskellige forslag til juletur.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Grundet ale bestyrelsesmedlemmer var på valg, var der enighed om, at det blev opdelt med valg på 1 år og på 2 år.

1. år: Pia Laustsen + Kirsten Laursen

2. år: Lotte Arents + Charlotte Klausen + Heidi Hvid

Supplanter: Jannie Madsen + Lis Andersen.

10. Eventuelt

Forespørgsel i henhold til at støtte arrangementet i forsamlingshuset / Flyfabrikken med betaling af musik.
Grundet Borgerforeningen er involveret i arrangementet, da de står for leje af forsamlingshuset + salg af pølser + øl/vand – Henvises der til, at det anses som mest hensigtsmæssigt at snakke videre med Borgerforeningen i henhold til betaling af musikken (2000,-) Da det er borgerforeningen der har en indtægtskilde på dagen.
Ydermere, hvis FAK skal indgå i samarbejde i henhold til betaling af musik, er det vigtigt at der er mulighed for adgang / plads til byens borgere.