FLY’veren 2021: Fly Seniortræf

FLY SENIORTRÆF


Den mest aktive ikke-eksisterende klub i Fly er nok Fly Seniortræf, der nu fra i år finder sted hver tirsdag i Forsamlingshuset.
Vi mødes ved halv-ti-tiden i Borgerstuen, hvor vi begynder med at nyde vor medbragte formiddagskaffe ofte med godt bagværk til. Herunder endevender vi så verdensituationen foruden de vigtige lokale begivenheder. Derefter synger vi et par sange , hvorefter de næste par timer bruges på en række aktiviteter efter eget valg: strikning, snak, kortspil, brætspil, bob mv.. Formålet først og fremmest er at lære hinanden at kende fra nye vinkler.Vi er normalt en ca. 20 deltagere. Selvom der hverken er bestyrelse, vedtægter og kontingent ser klubben ud til at fungere godt. De ting, der skal klares, åbning, rengøring og lukning klares ved fælles hjælp. Aktiviteterne enes vi om, og ingen er ansvarlig for at underholde og beskæftige andre end sig selv.
Vi opfordrer alle der kunne ønske det om at komme og være med. Vi keder os ikke og nye initiativer og ideer er altid velkomne.
VORT MOTTO: Vi sladrer ikke men interesserer os for vore naboer
Vi mødes hver tirsdag