FLY’veren 2021: Vestfjends vinlaug

VESTFJENDS VINLAUG

Efteråret er over os og vi har netop afsluttet høsten i vinmarken for sæsonen 2021.
Mængden af druer var i år overvældende og vi har for første gang oplevet ikke at have opbevaringstanke nok til de druer som vi har høstet. Mængden af druer er ca. 30% over 2020 høsten. Den øgede mængde druer skyldes dog ikke et udpræget godt vin år med sol og sommer, men mere en ændring i strategien for vinlauget, hvor tanken har været at vi ville fjerne lidt færre vinklaser løbende, da vores vinstokke nu er over 10 år gamle og dermed kunne bære nogle flere druer.
Vi er spændte på om den ændrede strategi giver bagslag i form af en ændret smag og kvalitetsfornemmelse og om vi næste år fastholder samme fremgangsmåde. Det vil tiden vise.
De mange ekstra druer som vi ikke selv kunne omsætte i vin-lauget har mange af borgerne i Fly og Vridsted heldigvis kunne nyde godt af, da vi har tilbudt de overskydende druer til afhentning. Det er der bl.a. kommet vindrue gelé og marmelade ud af. Så det er så fint at kunne give lidt tilbage til byens borgere på den måde.

Vores 2020 vin fik vi lavet både som Rose og rødvin og selvom der var mangel på sol og sommer i 2020, og vores sukkerindhold i druerne ikke var fantastisk, mener vi faktisk selv, at vi har lavet noget af den bedste vin i vores 10-årige levetid. Så hvis du har lyst til en prøvesmagning, er du velkommen til at tage kontakt til vinlauget eller dukke op på vinmarken på Oldagervej. Vi er der som ofte tirsdag aftener i sommerhalvåret.
Den fokus vi har haft på selve fremstillingsprocessen de senere år har været givtig og vigtig og med til at 2020 årgangen har være god for os. Mange vil måske tro at vinen udelukkende får smagen fra vinstokkene i marken, men der er mange andre muligheder for at påvirke vinens smag i selve gæringsprocessen og de efterfølgende processer inden vinen kommer på flasker. Det er meget her vi har lagt hovedvægten af vores arbejder de seneste år.
Selve arbejdet i vinmarken har fulgt det normale skema, med beskæringer, opbinding af skud, mere beskæringer og generelt pussen og nussen om vinstokkene.