Referat fra generalforsamling i Fly Aktive Kvinder 2022

Generalforsamling i FAK 2022
Generalforsamling i FAK 2022

Fredag d. 20/5-2022 i Fly Eventyrhave

1. Valg af dirigent

Ole Hansen

2. Valg af referent

Tenna Laursen

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

4. Hvem er til stede?

Alle fremmødte er fra husstande, som er medlem af FAK. Alle har således stemmeret.

5. Året, der gik – Formandens beretning

Det forgangne år har som det forrige været påvirket af Corona-pandemien – Der har heldigvis været nogle ”vinduer” hvor vi har kunne lave nogle arrangementer.

Vi startede som vanen tro ud med at afholde Sankt Hans; her kom Fly-troldene ud af sit skjul efter at de i århundreder har gemt sig for os Flyboer. De blev budt godt velkommen af både børn og voksne.

Sankt Hans-aften blev fejret og ca. 150 kom og så de hekse flyve afsted som Flyboerne havde lavet til bålet.

Fodboldfeberen ramte os alle – hele landet stod sammen og heppede på vores drenge. Dette gjorde vi også i Fly, hvor ca. 80 personer så semifinalen i Forsamlingshuset – på trods af at vi ikke vandt, er jublen over Danmarks mål noget der vil stå i vores bevidsthed for altid. Coronaen blev glemt for en stund – folk hoppede og dansede – krammede hinanden. Dette var for mange af os et meget rørende øjeblik, hvor vi for et kort øjeblik fik følelsen af frihed og samvær tilbage.

Halloween blev afholdt ved Byens træ, hvor spøgelserne serverede suppe for byens borgere.

For at forskønne vores by endnu mere indgik Borgerforeningen, Høstfestkomiteen og FAK et samarbejde om at lyse byen op i de mørke måneder. Hver forening gav et flot bidrag og der blev nedsat et specielt udvalg under FAK til dette – kaldet ”lys-pigerne”.

Der blev afholdt en arbejdseftermiddag, hvor vi fik god hjælp til at lave nogle af de fine kreationer som stod rundt omkring i Fly. Mange tak for hjælpen til dette. Lysprojektet fortsætter til næste år, hvor vi håber på at kunne udbygge det vi er begyndt på.

ENDELIG forsvandt Coronaen og vi kunne igen være sammen som tidligere. Dette blev indviet med fællesspisning i Forsamlingshuset.

Vi fik i år igen besøg af påskeharen og -kyllingen – denne gang i Eventyrhaven. Her kom ca. 40 børn forbi og hilste på dem.

FAK har i foråret 2022 lavet endnu et ”underudvalg” kaldet ”De magiske myter”, bestående af Tenna, Kirsten og Heidi. Dette omhandler fortællinger omkring Fly-heksene og troldene – skrevet af Tenna. Der har været samarbejde med grafiker som har udarbejdet et flot logo. Som start kommer der skilte op forskellige steder i Eventyrhaven – da den er bygget oven på heksenes gamle kamp-/træningsarena – F.eks. var Pumptrack-banen oprindelig stedet, hvor der blev trænet kosteflyvning og afholdt konkurrencer i dette.

Der er hertil indgået aftale med Fly-troldene om, at de hjælper til i Vild med vilje-området med at pleje naturen.

Mere om dette til Sankt Hans. Planen er at med årene skal dette projekt bredes ud til resten af byen, så man kan opleve byen på en anden og sjov måde – og lære lidt omkring vores historie.

6. Gennemgang af regnskab v. kassereren

Intet referat. Regnskabet lægges ind.

7. Fastsættelse af kontingent

100 kr. pr. husstand.

50 kr. for enlige.

8. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kirsten B. Laursen modtog genvalg.

Jannie Møller Madsen trådte ind i bestyrelsen.

Henriette Hedegaard blev suppleant.