Interview om Fly-Quiz med Borgerforeningens formand

ViSom altid i januar er det tid til quizzen i Fly, men grundet pandemirelaterede omstændigheder er alt ikke helt, som det plejer at være. I år foregår det nemlig ikke i Borgerstuen med kaffe og kage, men er rykket ud i flyboernes stuer, hvor de selv skal sørge for vådt og tørt mens quizzen transmitteres online via Microsoft Teams.

Redaktionen på Fly-Fjends.dk har sat quizmaster og formand for Borgerforeningen, Sif Olden-Olsen, stævne for at høre mere om, hvad det går ud på. Måske vil du finde dette lille interview om onlinequizzens tilblivelse interessant. Det håber vi du vil! 

 

Godaften – Quizmaster og Formand Sif!

I år har vi jo i Danmark endnu en delvis nedlukning af aktiviteter og vi har her på redaktionen ladet os fortælle, at borgerforeningen i Fly har valgt at lave en den årlige Fly-Quiz som online begivenhed!? … og hvorfor har I egentlig det? 

Korrekt! 

Altså, noget af det vi var trætte af ved første corona-år, var at Borgerforeningen følte sig nødsaget til at aflyse så mange arrangementer. Der var en trykket og skræmt stemning i hele verden på daværende tidspunkt – så i år har vi tænkt en smule ud af boksen og forsøgt at gøre tingene en smule anderledes! 

Pandemien har jo mange steder i vores samfund ført nytænkning og mange forskellige online løsninger med sig. Hvad quizzen angår ville alternativet have været at vi endnu engang måtte skuffe Flyboerne og aflyse quizzen helt – og det er jo ikke spor skægt!

 

Men hvordan laver man egentlig en onlinequiz?  

Det er et stort spørgsmål, men jeg kan starte fra en ende af. 
Borgerforeningens første udfordring var – hvilket program vi kunne bruge til at sende quizzen online ud til Flyboerne!? 

Svaret lå lige til højrebenet – Microsoft Teams! – Men så fandt jeg sørme ud af, at det ikke var gratis…

Inden vi havde brugt for mange tudekiks, fandt jeg ud af at Microsoft havde et non-profit tilbud, hvor små organisationer og virksomheder kan ansøge om, at få sponsoreret licenser til Microsofts programmer såsom Teams! 

Det er alt sammen en smule tørt og teknisk, sagens kerne er – jeg ansøgte på borgerforeningens vegne og vores ansøgning blev godkendt! 

De stiller altså vores licenser gratis til rådighed i 10 år og det vil sige at Fly Borgerforeningens kommende bestyrelser også vil kunne nyde godt af, at vi har måtte tænke ud af boksen i år. 

 

Tillykke! Det er da fedt. 
Tilbage til quizzen. Hvordan er arbejdet anderledes i forhold til at afholde en fysisk quiz? 

Jo, det bliver en lidt længere forklaring, men… 

Til en fysisk quiz er arbejdet nok en smule mindre komplekst.  I “gamle dage” var kategorierne af 10 spørgsmål hver og 4 kategorier på en quizaften. Disse blev skrevet af bestyrelsens medlemmer, Forsamlingshuset skulle bestilles og så skulle det uddelegeres, hvem der var quizmaster og pointtæller til de 3 quizaftener. 

Der skulle gøres reklame for Fly-quizzen og når quizaftenerne oprandt skulle der sørges for kage og drikkevarer, som var inkluderet i prisen for at deltage i quizzen. Quizaftenerne blev afholdt og det hold med flest point, altså flest rigtige svar, blev kåret som quizzens vinder i finalen. Dernæst var der selvfølgelig oprydning og rengøring af forsamlingshusets lokaler. 

Til online quiz er det skam stadig bestyrelsens medlemmer der laver spørgsmålene, men for at gøre det mere overskueligt på en skærm, er de fleste kategorier skåret ned til 5 spørgsmål pr. kategori.

Det er altså stadig 40 spørgsmål på en aften, men der skal laves flere kategorier – det kræver opfindsomhed!

Men et skønt udfald af denne nye model, har betydet at det ofte er nemmere at finde på spørgsmål, som er almen viden og ikke gøre dem for svære. 

Så kommer det store computerarbejde! 

Der laves Power Point-shows til alle 3 quizaftener, med alle spørgsmål og svar. Dernæst skal der laves svarskemaer i google forms, 2 for hver quizaften – disse skal så sammenkobles med et regneark.


Første besvarelse på spørgeskemaet skal være vores egen – så alle rigtige svar står øverst i besvarelserne.  Det gør det nemlig nemmere under quizzens afholdelse at skele mellem rigtige og forkerte svar. I samme regneark noteres der point for rigtige svar og her kan vi også holde øje med de forskellige holds pointstilling, som bliver lagt sammen automatisk.  Smart ikke? 

Vi har heldigvis en haj af en Excel-bruger tilknyttet, så disse opgaver påfalder heldigvis ikke quizmasteren.

Så skal der oprettes et webinar på Teams. Linket skal deles på de sociale medier rettidigt sammen med reklame for quizzen. Det samme gælder linkene til google forms-svararkene. Reklamen for quizzen er rigtig vigtig, fordi vi herigennem detaljeret kan vejlede folk i hvordan de rent teknisk skal deltage i quizzen. 

Når quizaftenen endelig oprinder, så skal der sørges for ordentlig belysning af quizmasteren – der skal tænkes på hvad deltageren ser i baggrunden og det vigtigste: quizmasteren skal bruge et headset med ordentlig mikrofon, så alle deltagere kan høre hvad der bliver sagt. 

Der er altså langt flere skridt hen mod en online quiz, end en fysisk quiz, men det er fedt når tingene klapper og vores skønne quizdeltagere tydeligt sidder og morer sig ude i deres egne stuer!

Vi har indtil nu kun afholdt første runde af quizzen og der var begynderfejl og heldigvis også en masse der fungerede. Det har givet os et virkelig godt indblik i, hvad der skulle gøres anderledes til anden runde, som løber af stablen i morgen. 

 

Pyha det lyder som noget af et arbejde! Hvordan kan det så være I har valgt at gøre det gratis at deltage i år? 

Vi havde mange overvejelser i bestyrelsen omkring netop dette! Men til syvende og sidst besluttede vi at det skulle være gratis, fordi vi ikke ønskede at betaling skulle afholde nogen fra at deltage – altså vores bekymring var at det ville føles for besværligt at deltage.

Det vigtigste for os var at der blev afholdt et arrangement her i den mørke tid og at der sker noget i Fly, på trods af at coronaen raser igennem befolkningen.

 

Mister borgerforeningen ikke penge ved at afholde det gratis, nu der også er præmier på spil? 

Jo altså, nu er økonomi jo ikke særlig sexet at tale om. Men hvis alle Flyboer – der har økonomien til, betaler kontingent til Borgerforeningen, så skal det nok gå! Vi sparer jo også udgiften til kaffe og kage.

Det er vigtigt for os at vi har borgernes opbakning, så der også er et godt økonomisk grundlag til f.eks. at afholde en fed byfest til sommer og forhåbentligt andre arrangementer i sensommeren! SÅ det vil jeg gerne opfordre til at man gør. 

 

Hvad er det mest trælse ved at afholde quizzen online? 

Helt klart at jeg ikke kan se folk i øjne og følge stemningen, når jeg stiller spørgsmålene! Det er meget nemmere at mærke, hvornår holdene har diskuteret færdig, når man er sammen fysisk…. og så er det virkelig trist at der ingen kage er! 

 

Tak fordi du ville sætte dig ned med os og fortælle os om quizzen. Vi er sikre på at Runde 2 og Finalen nok skal gå godt.

Selv tak! Det er jeg også overbevist om. Og husk, at selvom man ikke nåede med til Runde 1, kan man sagtens deltage i de andre runder og vinde præmier