Referat af generalforsamling i Fly Aktive Kvinder den 12. maj 2023

Referat af generalforsamling i Fly Aktive Kvinder den 12. maj 2023
Rosé og Bobler-arrangement i Fly Eventyrhave
Dagsorden var:
1. Valg af dirigent
Henriette Hedegaard

2. Valg af Referent
Jannie Madsen

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

4. Hvem var til stede;
Dorthe & Jørn, Rasmus & Eva, Maria, Bodil, Heidi & Kenneth, Jannie & Mads, Henriette & Hans, Camilla & Michael, Heidi & Christian, Thomas & Christina, Rikke, Kirsten.

5. Formandens beretning
Generalforsamlingen 2022 startede FAK-året 2022/23 med stor tilslutning til Ginsmagningsarrangementet i Eventyrhaven, nye bestyrelsesmedlemmer kom til, mens vi sagde farvel til tidligere.
Årets første arrangement var Sankt Hans, som gik fint som vanligt – det var velbesøgt og byens borgere havde lavet fine hekse til det store bål.
FAK deltog året Børnemøde på Flyfabrikken hvor vi solgte kaffe og kage og sodavand.
Det næste arrangement var Halloween i Eventyrhaven, hvor der blev serveret uhyggelige supper – dette arrangement var også velbesøgt af mange fra byen – både børn, unge og ældre.
De følgende planlagte arrangementer blev aflyst pga. manglende tilmelding. Det var en Juletur, en fællesspisning og tur til Hancock.

FAK overtog Fly-quizzen fra Borgerforeningen i år, og det blev en kæmpesucces. Vi afholdt 5 quiz-aftener, med spørgsmål i alle retninger. 7 hold med hver 4 deltagere var tilmeldt.
Påskearrangementet var igen en stor succes med stort fremmøde, hvor vi hyggede i Eventyrhaven med snobrød, slik og kage.

Lyspigerne som hører under FAK har haft et stille år grundet de stigende energipriser, men det forventes at der sker en udvikling på dette fremadrettet.

6. Gennemgang af regnskab.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

7. Fastsættelse af kontingent.
Kontingent fastholdt – 100,- pr husstand, 50,- for singler.

8. Indkomne forslag.
Ingen

9. Valg til bestyrelse.
Heidi hvid, Kirsten Laursen og Lotte Arentz gik ud af bestyrelsen, mens Camilla Braüner, Heidi Kongsted og Rikke Nørregaard Andersen sagde ja til at føre FAK videre. Suppleant blev Kristina Lisby Hammer.