Referat af generalforsamling i Fly Forsamlingshus 2023

Generalforsamlingen blev afholdt den 2. marts 2023 i Fly Forsamlingshus.

Stemmetællere: Lone og Hans blev valgt til at tælle stemmerne ved generalforsamlingen.

Formandens beretning blev fremlagt og godkendt. Det blev oplyst, at støjmuren er færdiggjort og at høstfestkomiteen har doneret et køleskab til forsamlingshuset. Desuden vil der blive købt en ny fryser, og der er forslag om at opgradere adskillelsen mellem det lille o store lokale. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning.

Regnskabet for 2022 blev fremlagt og godkendt. Det blev oplyst, at der var modtaget et lidt større kommunalt tilskud på grund af corona-situationen. El-priserne er steget markant, og borgerforeningen betaler halvdelen af internetudgifterne. Der er blevet suppleret op med ting i køkkenet og støjmuren har været en engangsudgift. Noget af lejen er tilbagebetalt grundet corona (ligeledes gælder depositum). Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.

Budgettet for 2023 blev fremlagt og godkendt efter tilretning af 10.000,- kr. vedrørende tilbagebetaling af strøm. Der blev foreslået at optimere på jordvarmen, hvis muligt, og der forventes ca. 10.000,- kr. i indtægt for fornævnte tilbagebetaling af strøm. Udlejningspriserne vil blive hævet i den lille og store sal med henholdsvis 50 kr. og 100 kr. Ingen yderligere kommentarer blev fremført til budgettet.

Udlejningspriserne vil fra 1. april være således:

  • 2.500 kr. for hele huset til fest inkl. Borgerstue/lille sal, terrasse, køkken og store sal.
  • 1.250 kr. for Borgerstue inkl. køkken.

Kontingentet for medlemskab fortsætter uændret.

Valg til bestyrelsen og andre poster blev afholdt. Hans Henrik Juhl genopstillede ikke, og John tiltrådte i stedet som bestyrelsesmedlem, mens Hans Henrik blev bestyrelsessuppleant. Rebecca og Henriette blev genvalgt til revision, og Ole Hansen blev valgt som revisorsuppleant.

Under eventuelt blev der oplyst, at der enkelte gange var glemt at slukke for varmepumperne, men strømforbruget blev anset for at være begrænset og der gøres i første omgang ikke yderligere.

Formanden takkede Hans Henrik for hans arbejde i bestyrelsen.

Mødet blev afsluttet.

Referat skrevet af Casper Heissel