FLY’veren 2021: Borgerforeningen

Da verden er blevet ultra digital, udgiver vi over de næste 15 uger, ugentligt en artikel fra Fly’veren 2021.
Vi lægger ud med Fly Borgerforening, hvis medlemsblad det er: 

BORGERFORENINGEN

På Borgerforeningens generalforsamling d. 25. august stod det klart, at flyboerne ønsker at Borgerforeningen og muligvis resten af Flys foreningsliv omstruktureres.
Men det tager tid at igangsætte sådanne ændringer og i mellemtiden har vi i bestyrelsen fortsat det ”almindelige” foreningsarbejde.
Så inden jeg går i detaljer med nytænkning og omstrukturering, vil jeg forsikre dig kære læser om, at Borgerforeningen afholder quiz og fastelavn i 2022, og byfesten vil stadig (igen) blive afholdt 3. weekend i juni.

Det store springende punkt var, at det ikke er holdbart at lægge alt Borgerforeningens arbejde på bestyrelses skuldre alene, da det slider for hårdt på den siddende bestyrelse og afskrækker andre fra at stille op.
Der ønskes derfor mulighed for at organisere arbejdet i ad hoc-arbejdsgrupper og komitéer à la høstfestkomitéen, hvor borgere i Fly kan melde sig på, hjælpe til og føle stolthed og ejerskab over arrangementer, uden at skulle sidde i Fly borgerforenings bestyrelse, og forpligte sig på alle foreningens andre arbejdsopgaver.
Især er der ytret ønske om at lave en byfestkomité. Den største post på Borgerforeningens arbejdskonto, har alle dage været byfesten og hvis du har prøvet at være i Borgerforeningen, kan du måske nikke genkendende til, at opgaven er en meget stor mundfuld for 8-10 personer. Det kan lade sig gøre, men bagefter er der ofte ikke mere energi at tage af. Der er simpelthen brug for flere hænder og mere samarbejde.
Men hvordan?
Vores bud er at invitere til en workshop, hvor arbejdet vil foregå i små grupper.
Fokus vil ligge på at identificere de udfordringer som foreningslivet i Fly har, samt på at udtænke forslag til organisationsændringer og konkrete løsningstiltag.
Det lyder alt sammen meget fornemt, men bare rolig vi skal nok sørge for at forklare det igen, når vi inviterer til arrangementet.


Fly borgerforening besluttede den 20. september at donere 6.000 kr. til Fly Aktive Kvinders (FAK) vinterbelysningsprojekt, som alle flyboer lige nu og i fremtiden vil nyde godt af.
Her skal lyde en kæmpe tak til FAK for den fantastiske idé og fornemme udførsel.


Den 23. oktober afgik Borgerforeningens gamle laserprinter ved døden efter en rengøring. Den blev indkøbt i 2009 af den daværende bestyrelse og har ikke blot klaret Borgerforeningens printerbehov, men også FAKs print i mange år, vi ønsker den fred på de evige printmarker.
Men hvorfor skal du vide det, tænker du måske?!
Det er fordi Borgerforeningen vil arbejde på at en ny laserprinter bliver stillet til rådighed for alle byens foreninger i Huset (mod betaling).
Det har længe været nemmere at få lavet print på diverses arbejdspladser, frem for centralt og billigt i Fly og vi håber at denne mulighed vil komme mange til gode.


I selv samme år 2009, indkøbte den daværende bestyrelse en Dell vostro 1520 bærbar computer til sekretærarbejde. Jeg (Sif Olden-Olsen) har siden september haft en vældig detektivopgave, som er ved at blive til en gordisk knude.
Fly har derfor intet mindre end et computermysterium!
Hvor er computeren henne?
Ved du noget så kontakt endelig Borgerforeningen.


Til sidst vil jeg på Borgerforeningens vegne sige tak for den store opbakning og tillid I, flyboer, har vist Borgerforeningen og alle andre foreninger i det forgangne år.
Intet har været som det plejer og hvis alt går vel, vil ikke alt være som det plejer i fremtiden, men en fremtid vi sammen går ind i.
Med ønske om et godt år i Fly


På vegne af Fly Borgerforenings bestyrelse
Sif Olden-Olsen, formand