FLY’veren 2021: Fabeltårnet

Fabeltårnet

Fabeltårnet er placeret på følgende koordinater:
56°29’27,3″N 9°00’25″Ø.

Fabeltårnet er tegnet af vaskeægte arkitekter ved Skovstyrelsen og er rejst flere steder i Danmark. Fx. ved Flyndersø. Altså lige ved siden af møllen hvori “Ulvestuen” er, hvor der engang stod en stor bidsk hanulv fra 1813, som man ku´ gå hen og kigge ind i øjnene og som Jeppe Aakjær hævdede var den sidste der blev skudt i Ulvekæret, ved Flyndersø. I Danmark. Men nu er ulvene så kommet igen og den bidske hanulv fra 1813 kan man måske se i øjnene et andet sted?

I “Star Wars”-kredse går Fabeltårnet også under navnet, Darth Vader, som også er fader til Luke Skywalker og Leia Organa. I Fly Eventyrhave kalder vi det dog – som nævnt flere gange allerede – “bare” for Fabeltårnet, da det er en bredere betegnelse for hvad det i fremtiden skal kunne rumme af skæve “fortællinger”.

For ja, hvad er en fabel så egentlig?
“En fabel er en kort fortælling med en enkelt konflikt. Derfor har fablen som regel kun én handling, fx et kapløb. Konflik-ten løses altid, og så slutter fablen typisk med en morale. Mange fabler er humoristiske, og moralen er som regel almengyldig. Derfor virker fablen næsten aldrig stødende på sin læser. Fablen placerer sig imellem fortællingen og parablen (lignelsen). Det betyder, at den er narrativ som en almindelig fortælling, og den forsøger som parablen at udtrykke en skjult mening mellem linjerne.”

Med Fabeltårnet ønsker vi heller ikke at støde folk, men sam-skabe og lege. Som forenet flybo med opland og alt det der. Børn og voksne. Dog ikke for at nå himlen. Derfor har vi også valgt “kun” at bygge tårnet de ca. 6 meter højt, hvilket Olga inde fra “Teknik & Miljø” ved kommunen også har godkendt det til at måtte være. Dog efter lange processer med respektafstande til skel og – for ikke at glemme – den kloakledning, der diagonalt passerer eventyrhaven på sin vej imod Trandum. Den var bøvlet!
Udover forfatter-oplæsninger, skulptur-skramlerier, børne-demokratiske aktiviteter m.v., så kan Fabeltårnet naturligvis også anvendes til regulære fuglekiggerier og hygge-stunder:

Her kan den glade amatør-ornitolog – mens han indtager sin Larsen Kaffe og et rundstykke fra Sevel Bageri – betragte solens stråler mens storken lægger sit næb på hæld og duggen drypper fra svingelbladet, som blanke hagl i det sorte væld. Ja, måske kommer selveste Mikkel Ræv forbi – med rov belæsset. Han labber vel nok Præstebækkens vand i svælget, mens brisen ringler fra kløvergræsset et fuglefløjt fra Karup Å. Og kirkeklokkerne: De tager tilløb til en morgensang.

Fabeltårnet står nordligt i Fly Eventyrhave (j.f. koordinater), der – med tiden – også vil blive et udstillingssted under åben himmel. Et bud på mødet mellem kunst og publikum og er et udstillingssted, hvor eksperimenterende samtidskunst – og børnekunst – bliver søgt forenet med friluftsliv, frugtplukkerier og rare naturoplevelser.

Og hvad betyder tårn, forresten?
“Et tårn er en høj bygning eller bygningsdel og skal ikke forveksles med en konstruktion som fx en tv-mast eller en etageejendom. Højden giver oftest tårnet en dominerende stilling i det visuelle indtryk – der gøres derfor en stor indsats for at få det til at fremtræde æstetisk.”
Derfor også Fabeltårnets placering ud imod både eng, ådal og landevej.

Rasmus Johansen, Fly Eventyrhave